Disclaimer

Informatie en berichten die op deze website geplaatst worden, zijn volkomen vrijblijvend van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Gebruik van de beschikbaar gestelde informatie geschiedt geheel en al voor de eigen verantwoording van de bezoeker van deze website.
Hoewel de Reb zijn best doet geen onjuistheden te vermelden, kunnen wij geen garanties geven betreffende de juistheid of geldigheid van de inhoud of de geschiktheid ervan voor welk doel dan ook.

De berichten op deze site hebben geen impliciete of expliciete bedoeling, ze zijn bedoelt als zijnde informatie over de Raalter Evenementen Beveiliging

De inhoud van andere websites die door middel van links op deze website te bezoeken zijn, zijn geheel en al ter verantwoording van de maker(s) van desbetreffende website. Een hier geplaatste link betekent niet automatisch dat de Reb achter de inhoud, opzet, visie etc. van de betreffende website staat. De links op deze site zijn in goed overleg met de Reb geplaatst.

Wil je contact met de Reb opnemen na aanleiding van het kopje “Geïnteresseerd om te werken voor de REB??�? doe dat dan via e-mail. Reclame, spam, dreigementen etc. worden daarbij niet op prijs gesteld. Alleen mail voorzien van een volledige naam en een geldig retour e-mail adres wordt serieus gelezen.

Als je deze website bezoekt ga je ermee akkoord dat er informatie over je bezoek wordt vastgelegd. Deze informatie wordt slechts gebruikt voor statistische en administratieve doeleinden. De Reb zal nooit e-mail adressen of andere ontvangen informatie van je gebruiken voor spam of marketing doeleinden zonder voorafgaande toestemming.

Het is niet de bedoeling van de Reb om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoek ik je om via e-mail contact op te nemen me de Reb. Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd.

De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingsfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om de Reb te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. De Reb behoud ten alle tijden zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.

Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van Nederland. Geen andere wetten, voorschriften, geloofsovertuigingen of andere zienswijzen mogen aan deze disclaimer worden toegeschreven